Thuốc nhỏ mắt Nemicollyre 8ml
Điều trị: Viêm nhiễm mắt, mũi, tai: như viêm kết mạc, giác mạc, củng mạc, mống mắt, đau mắt đỏ... Số ĐK: VD-24930-16

Hotline 19001568

HỎI ĐÁP VỀ SẢN PHẨM