Thuốc nhỏ mắt, mũi, tai Nemicollyre 8ml
Thuốc nhỏ mắt, mũi, tai Nemicollyre 8ml
Điều trị: Viêm nhiễm mắt, mũi, tai: như viêm kết mạc, giác mạc, củng mạc, mống mắt, đau mắt đỏ... Số ĐK: VD-24930-16
Thuốc xịt mũi Oxycoldimic 15ml
Thuốc xịt mũi Oxycoldimic 15ml
Điều trị: Ngạt mũi, sổ mũi, viêm mũi, viêm xoang Số ĐK: VD-26357-17